malareAtt måla är inte bara att stryka på färgen. Det gäller att underarbetet görs på ett riktigt sätt och att rätt färg väljs.

Framför allt trefaktorer styr valet av färgsystem- vad objektet är gjort av för material, vad objektet är målat med tidigare och din personliga smak. Vill du ha en täckande färg eller en lasyr som låter träets struktur komma fram? Av oss får du råd om vilken typ av fär som är bäst att använda.

Efter besiktning av underlaget så kan vi tillsammans arbeta fram en målningsplan som möjliggör för bästa möjliga resultat med tanke på dina önskemål vad det gäller kvalitet och ekonomi.

Tapetsering

Förutom målning utför vi även tapetsering. Även vid tapetsering är det viktigt att underarbetet utförs på rätt sätt. Hur detta utförs bestäms av arten och tillståndet på den yta som skall tapetseras. Är det en gammal yta som tidigare varit målad eller tapetserad eller är det en ny yta (tidigare ej målad eller tapetserad)?

Det finns flera olika sätt att förbereda en tapetsering men ofta kan det krävas ett omfattande förarbete för att nå ett lyckat resultat.

Tapeter bör bytas ut regelbundet för att rummen ska behålla sin fräshör. Att byta tapeter cirka vart tionde år är ett billigt sätt att hålla lägenheten i gott skick.