draneringDet finns många möjliga anledningar till att tex ett hus måste dräneras.
Dräneringssystemet kan t ex ligga på fel nivå, vara för gammalt eller helt enkelt felkonstruerat. De åtgärder som vi normalt vidtar vid dränering är att vi:

1. Lägger dräneringssystem på rätt nivå.
2. Lägger nytt regnvattensystem.
3. Öppnar upp källarväggen för att möjliggöra uttorkning.
4. Hindrar markfukten från att sugas in i källarväggen.
5. Sänker fuktnivån i källarväggen.
6. Säkrar så att marken lutar från huset.